top of page

Fonds voor OCMW-cliënten

Als ik zeg: 'Elk leven verdient het om maximaal geëerd te worden', dan bedoel ik dat ook letterlijk. 

ELK leven is belangrijk.
Of een mens bij leven geld had of niet: dat zegt niets over de waarde van een mensenleven. 

Wanneer er geen geld voor de uitvaart is, kunnen families een beroep doen op het OCMW. Met dat geld wordt dan een begrafenisondernemer betaald die de uitvaart verzorgt. 

In de meeste gevallen vindt er een samenkomst op de begraafplaats plaats en worden er bestaande gedichten voorgelezen. 
Om begrijpelijke redenen is er minder ruimte voor persoonlijke en bezielde teksten (simpelweg omdat er minder middelen voorhanden zijn).

Hieraan wil ik mijn steentje bijdragen. 
Ik bied - vanuit dit fonds - mijn diensten aan om ook voor mensen die geen dienst met een voorganger kunnen betalen, bezielde teksten te schrijven én eventueel ook voor te lezen als dat gewenst is. 

Terwijl ik dit schrijf (21/1/24) is dit fonds nog in oprichting en verzorg ik gratis diensten aan OCMW-cliënten.  Om te beginnen spijs ik het fonds door 10% af te staan van de 'reguliere' uitvaarten die ik verzorg.

Lees je dit en wil je een bijdrage doen (hoe klein ook), is dat zeer welkom. 
Ik zoek ook partners om mee na te denken over dit thema. Met andere woorden: ik wil de 'rouwrevolutie' mee ondersteunen, maar dan ook voor mensen in armoede. 

 

Klik hier en mail me omtrent het fonds voor OCMW-cliënten. 

 

IMG_0090_edited_edited.jpg
bottom of page