P1230731.jpeg

Misbruik kent vele gedaantes 
 

Coaching voor mensen die willen leven vanuit hun eigen waarden 

vormen van misbruikBij het woord 'misbruik' denken we vaak meteen aan seksueel misbruik, maar misbruik is veel uitgebreider dan dat.

Om het heel bondig te omschrijven, zou je kunnen zeggen dat overal waar je verkeerd werd gemaakt om omwille van essentiële basisbehoeftes of waar die behoeftes werden genegeerd, je werd misbruikt. 

En hoe je het ook draait of keert, de gevolgen zijn altijd dezelfde: de persoon die het misbruik ervaart, gaat zichzelf veroordelen omdat het vaak te heftig is om te erkennen dat wat er gebeurde, niets met jou te maken heeft.

Ik geef hieronder een aantal vormen van misbruik weer en licht ze toe aan de hand van duidelijke voorbeelden en de effecten. 


Emotioneel misbruik
Ouders die hun kind enkel kunnen appreciëren, zolang het voldoet aan bepaalde voorschriften en voorwaarden en die de behoeftes of verlangens van het kind ontkennen.  

Effect: het kind maakt het besluit dat het er niet helemaal mag zijn. Het aangepaste gedrag dat beantwoordt aan voorwaarden is geboren. 


Spiritueel misbruik
Het kind wordt gechanteerd onder het mom van bijvoorbeeld een boze God die straft als het zich niet gedraagt. Of wordt voortdurend aangemoedigd zijn zonden te laten vergeven.

Effect: het kind is ervan overtuigd dat het in essentie slecht is en niet deugd. Het zaadje van zelfoordeel en zelf-destructief gedrag is gelegd.


Seksueel misbruik
Seksueel misbruik omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of waarin gedwongen wordt om er getuige van te zijn. Er wordt hierbij steeds over grenzen gegaan.

Effect: de effecten zijn legio en haken allemaal aan grenzen die werden overschreden en intuïtie die aan diggelen werd geslagen. Vaak is de verbinding met het lichaam ook zoek omdat daar de pijn en de herinneringen liggen opgeslagen. 


Financieel misbruik
Het kind krijgt steevast te horen dat het te veel kost. Dat het te duur is en dat het kind verantwoordelijk is voor de penibele financiële situatie van het gezin. 

Effect: het kind gaat zich diep schamen en wil zich onzichtbaar maken. Het besluit dat het vanaf dan maar beter is om zijn ruimte niet meer in te nemen.


Dit zijn maar enkele voorbeelden en uiteraard is het allemaal niet zo zwart-wit, maar in essentie komt het erop neer dat mensen zichzelf verkeerd gaan maken en daar ligt de wortel van alle problemen waar ze in hun volwassen leven tegenaan lopen. 

Wat ze vaak niet zien, is dat ze als volwassene, door de verborgen boodschappen ten tijden van het misbruik te geloven, zichzelf uiteindelijk ook diskwalificeren. Dat doen en dus jezelf en je eigen behoeftes en verlangens negeren, is eveneens een vorm van misbruik. Misbruik van onszelf. 

Wat er dan in feite gaande is, is dat mensen niet werkelijk hun eigen leven leiden, maar een leven dat wordt vormgegeven met de energie van het misbruik uit uitgangspunt en referentie. 

Met andere woorden: mensen komen vast te zitten in hun eigen gevangenis, ervaren dat ze het vonnis 'levenslang' hebben gekregen.  


'De grootste en meest destructieve vorm van misbruik is zelf-misbruik.
Het negeren en ontkennen van onze eigen behoeftes en verlangens en er onszelf verkeerd voor maken. Dat is het misbruik dat ons het meest beschadigt.' (Gary Douglas)